Інститут продовольчих ресурсів НААН є провідною установою з наукового забезпечення технічного та технологічного прогресу харчової промисловості України, а також вирішення економічних проблем розвитку зазначених галузей.

Діяльність наукової установи, створеної у 2012 році на базі Технологічного інституту молока та м'яса, шляхом розширення сфери його діяльності, полягає в проведенні досліджень, здійсненні та впровадженні наукових розробок у виробництві з метою раціонального використання сировинних ресурсів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення належної якості та посилення конкурентоспроможності вітчизняної продукції в умовах формування ринкових відносин у м'ясопереробній, молокопереробній, цукровій, спиртовій, хлібобулочній, кондитерській та інших підгалузях харчової і переробної промисловості України.